doc. RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Abstract name Year Section
Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics