Mgr. Katarína Moščáková

  • Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle 2021 Ecology and environmental studies