Mgr. Michaela Harmošová

  • Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology