RNDr. Petra Adamková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics