RNDr. Jana Marešová PhD.

  • Ústav Ekológie Lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR

Abstract name Year Section
Profily prchavých zložiek kmeňa smreka obyčajného: rovnaké proveniencie v rôznych geografických lokalitách 2021 Ecology and environmental studies