Soňa Palková

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou 2021 Molecular biology and genetics