Ing. Karol Švík PhD.

  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov 2021 Biotechnology and food technology