Mgr. Dominika Jarásková

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, oddelenie molekulovej a biochemické genetiky, Bratislava,

Abstract name Year Section
CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod 2021 Molecular biology and genetics
Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta 2021 Molecular biology and genetics