RNDr. Jana Shepa

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? 2021 Analytics in biological sciences