RNDr. Beáta Baranová PhD.

  • Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, 17. novembra 1, SK-081 16 Prešov, Slovakia
  • Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Selected Coleoptera and Araneae species from man-made, steep-like, habitats in the vicinity of Prešov town, Eastern Slovakia 2021 Ecology and environmental studies
Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka 2021 Ecology and environmental studies
Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle 2021 Ecology and environmental studies
Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) 2021 Biotechnology and food technology