Ján Krahulec

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu 2021 Biotechnology and food technology