MUDr. Eva Janitorová PhD.

  • I.stomatologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice,

Abstract name Year Section
Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine