doc. Ing. Mária Chomová PhD.

  • Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics