Mgr. Marta Kollárová

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,

Abstract name Year Section
Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics