Bc. Simona Alcnauerová

  • Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra,

Abstract name Year Section
Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli 2021 Open section