RNDr. Narcis Tribulova PhD.

  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics