Mgr. Šimon Šutý

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University, Department of Nuclear Physics and Biophysics, Bratislava, Slovakia
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Study of the selective effect of FITC-CRD13 dendrimer locked in liposomes on the viability of adhesive breast and colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Porovnanie konštitučných modelov na vyhodnocovanie reologických vlastností krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics