prof. Ing. Francisco Javier Arrebola Liébanas

  • Universidad de Almería, Department of Chemistry and Physics, Almería, Spain

Abstract name Year Section
Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances