Mgr. Gábor Beke PhD.

  • Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov 2020 Open section