RNDr. Anna Kamlárová PhD.

  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov 2020 Open section
Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou 2020 Open section