Bc. Gabriela Krasňanská

  • Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstract name Year Section
Produkcia peptidoglykán-hydroláz fágov infikujúcich Pseudomonas aeruginosa 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics