MUDr., RNDr. Angelika Púzserová PhD.

  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics