Mgr. Hana Celušáková PhD.

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics