Bc. Dominika Radošinská

  • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

Abstract name Year Section
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics