Ing. Eva Baranovičová PhD.

  • Biomedicínske centrum Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics