RNDr.Mgr Nicholas Martinka

  • Trnavská univerzita v Trnave, FZSaP, Trnava, Slovensko
  • Nemocnica A. Wintera Piešťany

Abstract name Year Section
Význam hladiny vitamínu D po operačných výkonoch 2020 Open section