Bc. Timotej Jankech

  • NT-LAB o.z., Teplická 35, 921 01 Piešťany, Slovensko

Abstract name Year Section
Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology