RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

  • Oddelenie klinickej biochémie, Nemocnica Alexandra Wintera, Winterova 66, 921 01 Piešťany, Slovensko
  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovensko

Abstract name Year Section
Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology