Mgr. Andrea Avuková

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov

Abstract name Year Section
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics