Mgr Alica Bagosová

  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances