Terézia Gálusová

  • Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v NItre, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv iónov kadmia a arzénu na rastové parametre rastlín vybraných odrôd sóje fazuľovej 2011 Biotechnology and Food Technology
Vplyv kadmia na pokožku listov sóje fazuľovej 2012 Biotechnology and Food Technology
Účinky rôznych dávok vody na obsah fotosyntetických pigmentov pšenice 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics