Mgr. Juliána Tomeková

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy a plynných produktov plazmy na povrchové vlastnosti sóje 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics