PharmDr. Karolína Englerová

  • Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics