RNDr. Daniela Gruľová PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Prešov, Slovensko
  • Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie 2020 Open section
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka 2021 Ecology and environmental studies
Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle 2021 Ecology and environmental studies
Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) 2021 Biotechnology and food technology