RNDr. Eva Barbušinová PhD.

  • Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Molekulárna detekcia pôvodcov onchocerkózy u jeleňov lesných (Capreolus capreolus) 2020 Open section