MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.

  • Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, UK v Bratislave a UN Bratislava, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)