prof. RNDr. Peter Račay PhD.

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovakia

Abstract name Year Section
Modifikácie proteínov mitochondrií ako potencionálne biomarkery ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Funkcia superoxiddizmutázy v prvej línii obrany organizmu proti oxidačnému stresu vznikajúcemu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics