Mgr. Mária Bencúrová

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Modifikácie proteínov mitochondrií ako potencionálne biomarkery ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics