RNDr. Monika Hudáčová

  • Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesová 11, 040 11 Košice, Slovenská Republika
  • Katedra biochémie, Ústav chemických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Inhibícia topoizomeráz I/II a spektrálna charakteristika interakcie ľudského krvného albumínu s novými 4-substituovanými akridín-benzohydrazidovými derivátmi 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology