Bc. Alexandra Gubóová

  • Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER 2020 Open section