RNDr. Magdaléna Strečková PhD.

  • Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice, Slovenská republika
  • Institute of Material Research, Slovak Academy of Sciences, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovakia

Abstract name Year Section
Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER 2020 Open section
Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries 2021 Open section