Mgr. Mária Hečková

  • Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice, Slovenská republika
  • Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER 2020 Open section