RNDr. Katarína Grossmannová PhD.

  • Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics