RNDr. Narcis Tribulová DrSc.

  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Remodelácia medzibunkovej hmoty a komunikácie v srdci potkana po experimentálne vyvolanom objemovom preťažení srdca 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics