Pavol Ďurina

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
L1 syndróm - stručný prehľad, kazuistika 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics