Eva Marková

  • Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV, Bratislava, Slovensko
  • Oddelenie rádiobiológie, Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava,

Abstract name Year Section
Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics