Katarína Bérešová

  • Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics