Mgr. Tomáš Mikuš PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Ústav vied o Zemi, Geologický odbor, Banská Bystrica, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia 2020 Ecology and Environmental Sciences