Admin PREVEDA

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A. 2012 Donate
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B. 2012 Donate
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby PO. 2012 Donate
TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 %. 2012 Donate
Ceny pre víťazov Interaktívnej Konferencie Mladých vedcov 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
Hlavná cena PREVEDY 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
Slávnostné podujatie spojené s vyhlásením výsledkov konferencie 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
Ocenení účastníci Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
ZBORNÍK online verzia 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 % 2013 Donate
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A 2013 Donate
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B 2013 Donate
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby PO 2013 Donate