Štefan Aschenbrenner


Abstract name Year Section
Brehové porasty vodného toku Rimavica z pohľadu krajinnej ekológie 2011 Ecology and Environmental Sciences